Określ jak zmieni się siła oddziaływania Kolumbowskiego, gdy ;
a) ładunek 1 ciała wzrośnie 2-krotnie, a 2 zmaleje 4-krotnie .
b) odległość między ładunkami wzrośnie 5-razy
c) odległość między ładunkami zmaleje 3-razy
d) wartość ładunków obu ciał wzrośnie 3-krotnie i jednocześnie odległość między nimi wzrośnie 3-krotnie.

POMOCYYY !!!

1

Odpowiedzi

2010-02-11T12:00:59+01:00
F = kq1*q2/r^2
a.
F1 = k 2q1* q2/4 /r^2
F1 = k*q1*q2/2/r^2
siła zmaleje 2 krotnie

b.
F1 = kq1*q2/(5r)^2
F1 = kq1*q2/25 r^2
siła zmaleje 25 krotnie

c. F1 = kq1*q2/ (r/3)^2
F1 = kq1*q2/ 1/9 r^2
F1 = 9kq1*q2/r^2
siła wzrośnie 9 krotnie

d.
F1 = k3q1*3q2/(3r)^2
F1 = 9kq1*q2/9r^2
F1 = kq1*q2/r^2
siła nie ulegnie zmianie
1 5 1