1. Napisz równanie dysocjacji Mg(OH)2
2. Napisz wzór półstrukturalny propynu
3. Uzupełnij równanie reakcji spalania alkinu
......+...... -->......+H20
4. Opisz właściwości fizyczne elanu
5. Napisz równanie reakcji addycji wodoru do etenu

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T12:08:58+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Mg(OH)₂----->Mg(2+) + 2OH(-)
2. CH≡C-CH₃
3. C₃H₄ + 4O₂----->3CO₂ + 2H₂O
4. ETAN - bierny chemicznie gaz, bezbarwny, palny, temperatura wrzenia ok.–88stopni C, cięższy od powietrza, nierozpuszczalny w wodzie
5. CH₂=CH₂ + H₂---->CH₃-CH₃
1 5 1
2010-02-11T12:09:03+01:00
1. Napisz równanie dysocjacji Mg(OH)2

Mg(OH)2--> Mg 2+ + 2OH-


2. Napisz wzór półstrukturalny propynu

CH=_C-CH3


3. Uzupełnij równanie reakcji spalania alkinu
C3H4 + 4O2 --> 3CO2 + 2H20

4. Opisz właściwości fizyczne eTanu (?)

To bezbarwny, palny gaz, nierozpuszczalny w wodzie

5. Napisz równanie reakcji addycji wodoru do etenu

CH2=CH2 + H2 --> CH3-CH3
1 5 1
2010-02-11T12:19:03+01:00
1. Napisz równanie dysocjacji Mg(OH)2
Mg(OH)2--->Mg(2+) + 2OH(-)
2. Napisz wzór półstrukturalny propynu
CH(wiązanie potrójne)C-CH3
3. Uzupełnij równanie reakcji spalania alkinu
C3H4+4O2 -->3CO2+2H20
4. Opisz właściwości fizyczne etanu
-gaz
-bezbarwny
-cięższy od powietrza
-bardzo słabo rozpuszczany w wodzie

5. Napisz równanie reakcji addycji wodoru do etenu
C2H4+H2=C2H6
1 5 1