Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T12:20:04+01:00
CH₂ - CH₂ + Cl₂ → CH₂Cl - CH₂Cl - 1,2 -dichloroetan

M C2H4Cl2=24+4+70=98g/mol
MC2H4=24+4=28g/mol

n=56/28=2mola
1 mol -------- 1mol
2----------x
x=2 mola
m=n*M=2*98=196g C2H4Cl2


2010-02-11T12:22:08+01:00
Wzór etenu: CH2=CH2 (Mmolowa = 28g/mol)
reaguje z chlorem dając dichloroetan: CH2Cl-CH2Cl (Mmolowa = 99g/mol), zgodnie z reakcją:
CH2=CH2 + Cl2 --> CH2Cl-CH2Cl

więc:
56g - x
28g - 99g
(56g etenu daje xg dichloroetanu, tak jak 28g etenu daje 99g dichloroetanu)
x=198g
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T12:34:44+01:00
C2H4+Cl2=C2H4Cl2
MasaC2H4=2*12u+4*1u=28u
MasaC2H4Cl2=2*12u+4*1u+2*35,5u=99u

z proporcji:
28gC2H4-99C2H4Cl2
56gC2H4-x
x=56g*99g/28g
x=198g