Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T13:02:34+01:00
Stopień utlenienia atomów nie związanych bez względu na to w jakiej postaci występują jest zawsze równy 0, np.
Na, Ca, O₂, Cl₂, N₂, I₂

Stopień utlenienia pierwiastka w jonie prostym jest równy ładunkowi tego jonu, np.
Al³ - stopień utlenienia III
O⁻²- stopień utlenienia -II

W większości związków chemicznych stopień utlenienia tlenu wynosi -2, wyjątek we fluorkach, np.
OF₂- gdzie stopień utlenienia tlenu wynosi II, a fluoru -I

Stopień utlenienia wodoru w związkach z niemetalami wynosi 1, wyjątek to wodorki metali I i II grupy, np.
NaH- s.utlenienia Na wynosi I, a H wynosi -I - wyjątki grupy 1
CaH₂- s. utlenienia Ca wynosi II, a H₂ wynosi -I -wyjątki gr 2

Litowce mają stopień utlenienia w związkach 1, a berylowce 2.
Fluor w związkach zawsze -1

Suma stopni utlenienia wszystkich atomów pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego wynosi 0, a w jonie złożonym jest równa ładunkowi tego jonu.
1 5 1