Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T12:59:17+01:00
Wymień nazwy soli i podaj ich wzory sumaryczne i zastosowanie . Sole w:
a) kuchni
chlorek sodu NaCl,wodorowęglan sodu NaHCO₃
b) łazience
chlorek sodu NaCl, węglan sodu Na₂CO₃
c) medycynie
chlorek sodu NaCl, wodorowęglan sodu NaHCO₃, manganian (VII) potasu KMnO₄ , azotan (V) sodu NaNO₃, azotan (V) srebra(I) AgNO₃
d) budownictwie
azotan (V) potasu KNO₃, węglan wapnia CaCO₃, krzemian (IV) wapnia CaSiO₃
e) rolnictwie azotan (V) potasu KNO₃ , azotan (V) sodu NaNO₃
1 5 1