Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T12:53:27+01:00
Według tradycyjnego ujęcia autorami Ewangelii są świadkowie opisywanych wydarzeń (Mateusz, Jan) lub uczniowie bezpośrednich świadków (Marek, Łukasz). Z powodu schyłku pokolenia apostołów ustne podania zostały spisane w celu zachowania nauki i pamięci o czynach Jezusa. Badacze popierający ten punkt widzenia podkreślają że czas jednego, dwóch pokoleń jest zbyt krótki by podania zostały zdominowane przez treści legendarne. Wskazują na podobieństwo gatunku literackiego Ewangelii ze starożytną biografią i za taką biografię uważają ewangeliczne narracje.

Wiek Oświecenia przyniósł sceptycyzm podważający historyczną dokładność tych tekstów. Historycy krytyczni wobec wiarygodności Ewangelii uważają je za kompilacje kilku redakcji dokonanych przez chrześcijan, którzy starali się sportretować wyłącznie pozytywny, mityczny obraz Jezusa. Ewangelie są ich zdaniem literaturą hagiograficzną, mającą na celu gloryfikację Chrystusa oraz zaprezentowanie go jako moralnego i boskiego ideału. Historycy ci wskazują na brak potwierdzenia niezwykłych czynów Jezusa ze strony wczesnych pozachrześcijańskich źródeł.

Ewangelie mówią o pewnych wydarzeniach, które nie są udokumentowane w żadnych innych źródłach historycznych:

rzeź dzieci dokonana przez Heroda,
trzygodzinna ciemność, która miała towarzyszyć śmierci Jezusa
"gwiazda betlejemska"

Dla zwolenników teorii nie uznającej Jezusa są to dowody jego nieistnienia lub podważające jego boskość, dla chrześcijan nie mają takiego znaczenia z kilku powodów: Ewangelii nie traktuje się dosłownie, są pełne symboliki, niezrozumiałej często z dzisiejszego punktu widzenia, a wynikającej z mentalności, stanu wiedzy ludzi pierwszych wieków. Spisywane nie na bieżąco, mogły zawierać pomyłki wynikające z zawodności pamięci ludzkiej.

Poza tym, wiedza historyczna dotycząca tego okresu jest niekompletna i wiele szczegółów dziś uznawanych za nieprawdopodobne, w świetle nowych odkryć może okazać się prawdą. Niektórzy pisarze chrześcijańscy powołują się na źródła dziś nie zachowane. Chrześcijański historyk Juliusz Afrykańczyk piszący około 221 roku cytuje rzymskiego historyka z I wieku Tallusa wzmiankującego o zaćmieniu towarzyszącym śmierci Jezusa.

Wystarczy że to napiszesz.. =) Możesz to sobie trochę skrucić..
1 5 1
2010-02-11T13:04:55+01:00
Ewangelie wg Św Marka , Mateusza , Jana , Łukasza

Według tradycyjnego ujęcia autorami Ewangelii są świadkowie opisywanych wydarzeń (Mateusz, Jan) lub uczniowie bezpośrednich świadków (Marek, Łukasz). Z powodu schyłku pokolenia apostołów ustne podania zostały spisane w celu zachowania nauki i pamięci o czynach Jezusa. Badacze popierający ten punkt widzenia podkreślają że czas jednego, dwóch pokoleń jest zbyt krótki by podania zostały zdominowane przez treści legendarne. Wskazują na podobieństwo gatunku literackiego Ewangelii ze starożytną biografią i za taką biografię uważają ewangeliczne narracje.
2 3 2
2010-02-11T15:35:20+01:00
Napisz najlepiej wg. tradycji autorów Ewangelii:

Prawdopodobnie autorami Ewangelii są świadkowie opisywanych wydarzeń czyli:
- Mateusz,
- Jan
lub uczniowie bezpośrednich świadków :
- Marek,
- Łukasz).
Z powodu schyłku pokolenia apostołów ustne podania zostały spisane w celu zachowania nauki i pamięci o czynach Jezusa. Badacze popierający ten punkt widzenia podkreślają że czas jednego, dwóch pokoleń jest zbyt krótki by podania zostały zdominowane przez treści legendarne.

Wiek Oświecenia przyniósł sceptycyzm podważający historyczną dokładność tych tekstów. Historycy krytyczni wobec wiarygodności Ewangelii uważają je za kompilacje kilku redakcji dokonanych przez chrześcijan, którzy starali się sportretować wyłącznie pozytywny, prawdziwy obraz Jezusa. Ewangelie są ich zdaniem literaturą hagiograficzną, mającą na celu gloryfikację Chrystusa oraz zaprezentowanie go jako moralnego i boskiego ideału. Historycy ci wskazują na brak potwierdzenia niezwykłych czynów Jezusa ze strony wczesnych pozachrześcijańskich źródeł.

Ewangelie mówią o pewnych wydarzeniach, które nie są udokumentowane w żadnych innych źródłach historycznych:
Na przykład:
-Rzeź dzieci dokonana przez Heroda,
-Trzygodzinna ciemność, która miała towarzyszyć śmierci Jezusa
-"gwiazda betlejemska"

Dla tych, którzy nie uznają Jezusa są to dowody jego nieistnienia, dla chrześcijan nie mają takiego znaczenia z kilku powodów:
-Ewangelii nie traktuje się dosłownie,
-Są pełne symboliki, niezrozumiałej często z dzisiejszego punktu widzenia, a wynikającej z mentalności,
-Stanu wiedzy ludzi pierwszych wieków.
-Spisywane nie na bieżąco, mogły zawierać pomyłki wynikające z zawodności pamięci ludzkiej.

Myślę, że to wystarczy xD.
4 5 4