Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T12:35:42+01:00
3x+5(2-4x)
3x+10-20x
17x+10
17x=-10
x=-1,7

  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T12:35:56+01:00
3x+5(2-4x) =0
3x-20x=-10
-17x=-10
x=17/10=1,7
2010-02-11T12:37:14+01:00
3x+5(2-4x) =3x+10-20x=-17x+10 jest to funkcja liniowa
y=-17x+10
Współczynnik kierunkowy: a=-17
Wyraz wolny: b=10

Punkt przecięcia wykresu z osią OY:
[0,10]
Miejsce zerowe: ¹⁰/₁₇

Monotoniczność: funkcja malejąca