Do wiadra zawierającego 5 l wody wrzucono kostkę lodu o masie 1 kg i temp.0 stopni C.Ile musiała wynosić w przybliżeniu początkowa temp.wody w wiadrze,aby kostka lodu mogła stopnieć , zaś temp. wody w wiadrze obniżyła się do 10 st.C.Wiadro nie bierze udziału w tej wymianie energii ( woda-lód)

1

Odpowiedzi

2010-02-11T13:23:56+01:00
Q = Cw*m₁*ΔT
Q = Ct*m₂

gdzie Cw - ciepło właściwe wody, Ct- ciepło topnienia lodu,
m₁,m₂ - masy odpowiednio wody i lodu

ΔT = T początkowe - T końcowe

Dane : Cw, Ct, m₂, m₁ ( gdyż 1l wody waży 1kg ), T końcowe
Szukane: T początkowe

Cw*m₁*(T p - T k)=Ct*m₂
Tp-Tk = Ct*m₂/Cw*m₁
Tp = Tk + Ct*m₂/Cw*m₁

Tp = 283K + (334000 J/kg * 1kg)/(4200 J/(kg*K) * 5 kg)=
= 283K+15,9K = 298,9 K
1 2 1