1)określić obszary wydobycia ropy naftowej w Afryce
2)podać przykłady konfliktów RPA
3)udowodnić potęgę gospodarcza USA
4)określić role usług
5)określ rolę Niziny Chińskiej i MANDŻURSKIEJ W WYŻYWIENIU MILIONOWEJ LUDNOŚCI
6)PORÓWNAĆ GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU
7)OKREŚLIĆ GŁÓWNE CECHY ROLNICTWA INDII
8)WSKAZAĆ WPŁYW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA GOSPODARKĘ KRAJU
9)PODAJ CECHY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI JAPONII
10)WYMIEŃ KATAKLIZMY UTRUDNIAJĄCE ROZWÓJ JAPONII

BARDZO PROSZĘ O POMOC GEOGRAFIA KL II GIMNAZJUM

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T14:14:23+01:00
1/ w Nigerii, Angoli, Libii, Tunezji, Algierii, Egipcie
2/ Konflikty zbrojne, zamachy, konflikty ras
3/ i 4/
USA:
*największy producent żywności na świecie
*wielkie złoża węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, rudy miedzi, uranu, molibdenu, wanadu, wolframu, siarki, soli potasowych i soli kamiennej
*turystyka wewnętrzna i zagraniczna
*Powszechnie rozwinięty jest przemysł spożywczy, a zwłaszcza mięsny, młynarski, mleczarski, cukrowy (cukier trzcinowy). Nowy Jork i Chicago są to światowe centra produkcji leków i kosmetyków
5/ Nizina Mandżurska - jest to ważny region gospodarczy. Uprawa pszenicy, sorgo, soi i buraków cukrowych.
Na Nizinie Chińskiej uprawia się herbatę, proso, ryż, orzeszki ziemne, tytoń, pszenicę, kukurydzę, bawełnę i soję.
6/ We wschodniej części Chin, obejmującej 50% terytorium, żyje aż 95% ludności. W znacznym stopniu decydują o tym czynniki przyrodnicze takie jak urodzajne gleby, nizinna rzeźba terenu, dostatek wody [rzeki] i ciepły, łagodny klimat. Zachodnia część Chin jest położona w głębi kontynentu, a wschodnia leży nad Oceanem Spokojnym.
7/ i 8/ Uprawy roślin w Indiach w dużej mierze są uzależnione od warunków klimatycznych np.: nizinna rzeźba terenu, urodzajne gleby, dostatek wód i ciepły, łagodny klimat. Najważniejszym zbożem uprawianym na terenie Indii jest ryż. Prawie cała produkcja tego zboża jest przeznaczona na potrzeby obywateli. Z roślin przemysłowych na czoło wysuwają się: bawełna, juta, oleiste, trzcina cukrowa, orzeszki ziemne i rzepak.Ważną rośliną przemysłową jest uprawiana tutaj herbata.
9/ Japonia pozostaje zdecydowanie drugą, po USA, gospodarką świata. Gospodarka tego kraju znajduje się na etapie zaawansowanej industrializacji, działającej w warunkach masowego przepływu informacji i wysoko rozwiniętej sieci transportu.
10/ Atak na Hiroszimę i Nagasaki