Odpowiedzi

2010-02-11T14:09:20+01:00
Abraham- wg Starego Testamentu najstarszy izraelski; praojciec narodu żydowskiego oraz Edomitów i Arabów ( ok. 2300 p.n.e.). Wcześniej nazywał się Abram; Jahwe obiecał mu następców oraz ziemię dla nich i nazywał go Abrahamem- ,, ojcem wszystkich narodów''. Poddał próbę jego wiarę, polecając mu złożyć w ofierze syna Izaaka ( wykonanie polecenia zostało wstrzymane). Abraham urodził się w Ur w Mezopotamii jako syn Teracha (Tarego);


Jakub- wg Starego Testamentu patriarcha hebrajski, syn Izaaka i Rebeki, który podstępem odebrał prawo starszeństwa swemu bratu Ezawowi. Poślubił kuzynki, Rachelę i Leę, płacąc za każdą siedmioletnią służbą u ich ojca, Labana; w czsie głodu w Kanaanie udał się do swego syna Józefa do Egiptu; wg tradycji dwunastu synów Jakuba dało początek dwunastu plemionom Izraela, zjednoczonym później w naród.


Izaak- w Starym testamencie, patriarcha żydowski, syn Abrahama i Sary, ojciec Ezawa i Jakuba. Izaak był wyczekiwanym przez wiele lat synem. Gdy dorastał, Bóg zażądał, by Abraham złożył go w ofierze. Abraham zdecydował się to uczynić, Bóg jednak go powstrzymał.
14 4 14