1.Napisz reakcję hydrolizy poniższych estrów:
a)butanianu etylu
b)etanianu pentylu
c)propanianu butylu
2.Napisz równania reakji spalania całkowitego:
a)etanianu etylu
b)stearynianu butylu
c)metanianu metylu
d)stearynianu propylu
e)butanianu metylu
f)oleinianu pentylu
3.Dwa estry i jeden kwas organiczny mają taki sam wzór sumaryczny C3H6O2.
Napisz wzory strukturalne tych związków i podaj ich nazwy:)

1

Odpowiedzi

2010-02-11T15:33:14+01:00
1) hydroliza kwasowa butanian etylu
O H+ O
H3C - CH2 - CH2 - C + H2O ----> H3 C- CH2- CH2- C
0 - C2H5 OH
+ C2H5OH

Zasadowa O O
H3 C - CH2 - C H2 - C + NaOH --> H3 C -CH2- CH2- C
O-C2H5 ONa + C2H5OH


etanian pentylu
O H+ O
H3C - C + H2O --> H3C - C + C5H11OH
O-C5H11 OH

O H2O O
H3C - C + NaOH ----> H3C -- C + C5H11OH
O - C5H11 ONa

propanian butylu

O H+ O
H3C - CH2- C + H2O -----> H3C -- CH2 - C + C4H9OH
O - C4H9 OH

O H2O O
H3C - CH2 - C + NaOH ---> H3C -CH2- C + C4H9OH
O - C4H9 ONa

2) Spalanie całkowite
a)
C4H8O2 + 5 O2 ---> 4 CO2 + 4 H2O
b)
C22H44O2 +32 O2 --> 22 CO2 + 22 H2O
c)
C2H4O2 + 2 O2 ---> 2 CO2 + 2 H2O
d)
2 C21H42O2 + 61 O2 --->42 CO2 + 42 H2O
e)
2 C5H10O2 + 13 O2 --> 10 CO2 + 10 H2O
f)
C23H44O2 + 33 O2 --> 23 CO2 + 22 H2O
3)
etanian metylu

O
H3C - CH2 - C
O - CH3

metanian etylu

O
HC
O - C2H5
kwas propanowy

O
H3C - CH2 - C
OH