Graniczna długość fali promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne w
rubidzie wynosi 540 nm. Jaka jest praca wyjścia i jaka będzie maksymalna szybkość
elektronów, jeŜeli powierzchnia rubidu jest oświetlona światłem, którego długość fali jest
równa 400 nm?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T01:28:08+01:00