Odpowiedzi

2010-02-11T14:20:21+01:00
Słodkowodne mięczaki o dwubocznym spłaszczonym ciele .
Muszle mają trzy warstwy :1.-konchiolinową(zewnetrzną)2._porcelanową(środkową)
3.-perłową (wewnetrzną)
przedstawiciele:
-szczeżuja pospolita
-racicznica zmienna
-sercówka pospolita
-omułek jadalny
3 2 3
2010-02-11T14:24:23+01:00
Małże (Bivalvia)- zbudowane są jedynie z klinowatej nogi oraz worka trzewiowego z wydatnym płaszczem w postaci dwóch płatów po obu stronach ciała. Stąd też wytwarzana przez płaszcz muszla jest dwuczęściowa. Obie połówki połączone są na grzbiecie zawiasem i wiązadłem, a silne poprzeczne mięśnie zwieracze potrafią je zatrzasnąć. Na przekroju muszli można wyróżnić trzy wyraźne warstwy: zewnętrzną konchiolinową, środkową porcelanową i wewnętrzną perłową, zbudowaną z licznych drobnych blaszek wapiennych. Substancja ta może być także odkładana w okół drobin (np. ziarenek piasku), które dostaną się do wnętrza muszli- w ten sposób tworzą się czasami bardzo regularne grudki substancji perłowej, czyli perły. Redukcja głowy spowodowała także zanik szczęk i tarki, dlatego małże odżywiają się drobną zawiesiną organiczną filtrowaną z wody za pomocą parzystych, dużych, płatowych i orzęsionych skrzeli. Woda wpływa do jamy płaszczowej przez otwór zwany syfonem wlotowym ( wpustowym). Tu omywa skrzela, na których dochodzi do wymiany gazowej i jednocześnie osadzają się szczątki organiczne. Woda wypływa z jamy płaszczowej przez odrębny syfon odpływowy ( wyrzutowy). Kierunek przepływu wody wymuszany jest przez pracę rzęsek pokrywających skrzela. Większość małży to gatunki morskie żyjące w płytkich wodach, ale znamy też liczne gatunki słodkowodne. Prowadzą osiadły tryb życia filtratorów na dnie zbiorników wodnych ( czasami zagrzebane w dnie), niektóre przytwierdzają się do podwodnych przedmiotów za pomocą cienkich nitek zwanych bisiorem, będących wydzieliną gruczołu położonego u nasady nogi.
W Polsce występuje ponad 20 gatunków słodkowodnych, na przykład szczeżuja pospolita, kilka gatunków skójek- racicznica zmienna, oraz około 10 gatunków w Morzu Bałtyckim, między innymi sercówka pospolita, małgiew.
Małże, często występują masowo, spełniają ważną rolę filtratorów oczyszczających zbiorniki wodne z nadmiaru substancji organicznych. Stanowią też pokarm dla niektórych zwierząt drapieżnych, żywią się nimi np. szkarłupnie, ryby, wydry i piżmaki. Wiele małży jest wykorzystywanych gospodarczo. Powszechnie znane są gatunki jadalne: Omułek i Ostryga. Perły produkowane przez perłopławy mają znaczną wartość jubilerską.
6 4 6