1.Samochód wyścigowy w pewnej chwili miał szybkość v1=140km/h,a po dwóch sekundach v2=212km/h. Oblicz wartość przyspieszenia tego samochodu. Wynik podaj w m/s2.

2.Jeśli na ciało działają siły o jednakowym kierunku i zwrocie,to wypadkowa ma wartość równą sumie wartości tych sił i taki jak one kierunek i zwrot. Trzej siłacze ciągną ciężki pojazd,działając siłami o wartościach F1=100N,F2=1400N,F3=1500N,o jednkowych kierunkach i zwrotach. OBLICZ:
a) wartość siły wypadkowej,którą siłacze działają na wózek,
b) wartość przyspieszenia wózka,jeśli jego masa wynosi 1300KG

2

Odpowiedzi

2009-10-11T18:11:41+02:00
Zadanie 1

a = v/t
72 km/h = 20 m/s
a = 20m/s / 2 =10 m/s2

Zadanie 2
a) 100N +1400N +1500N =3000N
1 5 1
2009-10-11T18:40:45+02:00
Zadanie I
a = Δv/t
72 km/h = 20 m/s
a = 20m/s / 2 = 10 m/s2

Na drugie niestety nie mam .. ; pp podobne zadanie te pierwsze mialem w zeszycie ; )