Odpowiedzi

2010-02-11T14:22:59+01:00
Δx=x-x₀
Δx=4,2-4,12
Δx=0,08 m <--- błąd bezwzględny

δx=Δx/x₀
δx=0,08/4,12*100%
δx≈2%
2010-02-11T14:24:01+01:00
Błąd bezwzględny różnica między wartością dokładną a wartością przybliżoną

4,20 - 4,12 = 0,08 m

Błąd względny to stosunek błędu bezwzględnego wartości przybliżonej do niej samej lub do jej wartości bezwzględnej.

(4,20 - 4,12)/4,20 = 0,019
1 2 1