Do zlewki zawierającej 510 cm3 wody ( d=1g/cm3) wrzucono 170g pewnej substancji i mieszano w tej temperaturze do momentu gdy wrzucona substancja przestała sie rozpuszczać. Następnie oddzielono roztwór od nierozpuszczonej substacji której pozostało 80g. Oblicz stezenie procentowe otrzymanego roztworu oraz rozpuszczalność substancji w danej temperaturze.
Prosze o pomoc bo nie rozumiem wogole tego;/

1

Odpowiedzi

2014-03-21T12:40:59+01:00
Skoro gęstość wody wynosi 1g/cm³, to V(H₂O)=m(H₂O).

Do pewnej ilości wody wrzucono 170g substancji, z czego nie rozpuściło się 80g. Zatem ilość substancji która się rozpuściła w wodzie wynosi:
170g - 80g = 90g

Liczymy stężenie procentowe:
m_{H_2O} = 510g\\
m_s = 90g\\
m_r = m_s + m_{H_2O} = 90g + 510g = 600g\\
C_p = \ ?\\
\\
C_p = \frac{m_s \cdot 100\%}{m_r}\\
C_p = \frac{90g \cdot 100\%}{600g} = \underline{15\%}

Teraz liczymy sobie rozpuszczalność:
Rozpuszczalność jest to ilość substancji, jaką można rozpuścić w 100g rozpuszczalnika (w tym przypadku wody) w danej temperaturze.
510g wody  ----- 90g substancji
100g wody  ----- Xg substancji
X = \frac{100g \cdot 90g}{510g} \approx 17,65g
Czyli rozpuszczalność tej substancji wynosi 17,65g/100g H₂O.