Oblicz


1. 6,5 : [dwie całe i jedna czwarta x 6 -0,5]
2. [5 - jedna cała i jedna druga] : [ dwie całe i trzy ósme - 1,75]
3.trzy całe i trzy czwarte x 0,8 + dwie całe i dwie trzecie x 0,3
4. pięć siódmych x 4,2 - [ jedna cała i jedna czwarta - 0,5]
5. cztery całe i jedna druga - 2,4 : dwie całe i dwie trzecie + 1,4
x-mnożenie
prosze o obliczenia

2

Odpowiedzi

2009-10-11T18:28:22+02:00
6,5 : [2,25 x 6 - 0,5] = 6,5 : [13,5 - 0.5] = 6,5 :13 = 0,5

[5 - 1,5] : [2 i 3/8 -1,75] = 3,5 : [2 i 3/8 - 1 i 6/8] = 3,5 : 1 i 5/8 =
35/10 x 8/5 = 280/50 = 5 i 3/5

3,75 x0,8 + 2 i 2/3 x0,3 = 3 + 0,8= 3,8

5/7 x 4,2 - [1,25 - 0,5] = 3 - 0,75 = 2.25

4,5 - 2,4 : 2 i 2/3 + 1,4 = 4,5 - 0,9 +1,4 = 3,6 +1,4 = 5


Wystarczy znac prawidłową kolejnośc wykonywania działac i sposób dzielenia przez siebie 2 ułamków - robisz to mnożąc przez odwrotnośc drugiego

2009-10-11T18:59:09+02:00
6,5:(2i 1/4x6-0,5)=6,5:(12 i 6/4- 1/2)=6,5:(12i6/4-2/4)=6,5:12i4/4=
=6i1/2:13=13/2:13/1=13/2x1/13=1/2
(5-1i1/2):(2i3/8-1,75)=3i 1/2:(2i3/8-1i3/4)=3i1/2:(2i3/8-1i6/8)=
+3i1/2:(1i11/8-1i6/8)=3i1/2:5/8=7/2x8/5=28/5=5i3/5
3i3/4x0,8+2i2/3x0,3=3i3/4x8/10+2i2/3x3/10=15/4x8/10+8/3x3/10=
12/4+4/5=3+4/5=3i4/5
5/7x4,2-(1i1/4-0,5)=5/7x4i2/10-(1i1/4-1/2)=5/7x42/10-(5/4-2/4)=
=6/2-3/4=3-3/4=2i1/4
4i1/2-2,4:2i2/3+1,4=4i1/2-2i4/10:2i2/3+1i4/10=4i1/2-24/10x3/8+1i4/10=4i1/2-9/10+1i4/10=4i5/10-9/10+1i4/10=5i9/10-9/10=5