Na podstawie zapisu przebiegu reakcji chemicznej uzupełnij zdania.

tlenek srebra(I)+wodór----} srebro+woda


Między tlenkiem srebra(I) a wodorem zaszła reakcja ______________.Polega ona na tym, że wodór "odebrał" tlen od _______________i połączył się z nim, tworząc _______________. Srebro z tlenkiem srebra (I) "oddało"tlen wodorowi i powstało _____________. Utleniaczem w tej reakcji jest _____________, gdyż ______________________________________. reduktorem w tej reakcji jest _________________, ponieważ____________________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T14:42:26+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Między tlenkiem srebra(I) a wodorem zaszła reakcja reakcja utleniania-redukcji. Polega ona na tym, że wodór "odebrał" tlen od tlenku srebra i połączył się z nim, tworząc wodę. Srebro z tlenkiem srebra (I) "oddało"tlen wodorowi i powstało metaliczne srebro. Utleniaczem w tej reakcji jest tlenek srebra, gdyż redukuje się do metalicznego srebra. Reduktorem w tej reakcji jest wodór, ponieważ utlenia się do wody
3 3 3