Odpowiedzi

2010-02-11T14:43:47+01:00
Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzeb klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać a nawet kreować, i zaspokajać je.

Rynek konsumenta, rynek nabywcy, określenie stosowane do rynku określonego produktu, na którym istnieje względnie trwała nadwyżka rynkowa (podaż jest większa od popytu). Konsument znajduje się wówczas w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ ma możliwość wyboru najlepszego produktu spośród wytwarzanych przez różnych producentów i oferowanych przez różnych sprzedawców.


Gospodarka rynkowa (system gospodarczy) w którym alokacja zasobów czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitalu) pomiędzy alternatywne możliwości ich wykorzystania (dziedziny wytwarzania, konkretne produkty), a także podział wytworzonych produktów pomiędzy poszczególne jednostki dokonuje się głównie za pośrednictwem rynku, przy niewielkim wpływie państwa.
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T14:45:19+01:00
Marketing- działalność, która polega na rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb, co z jednej strony daje korzyści samym odbiorcom, z drugiej zapewnia korzyści firmie.

Definicja prostsza marketingu - Marketing polega na tym że producenci chcą poznać, kształtować i zaspokajać potrzeby klienta.

Rynek konsumenta- określenie stosowane do rynku określonego produktu, na którym istnieje względnie trwała nadwyżka rynkowa (podaż jest większa od popytu). Konsument ma możliwość wyboru najlepszego produktu spośród wytwarzanych przez różnych producentów i oferowanych przez różnych sprzedawców. Sprzedawcy muszą zabiegać o pozyskanie sobie nabywców i konkurować między sobą. Rynek konsumenta jest przeciwieństwem rynku producenta

Gospodarka rynkowa- Składa się ona z różnych podmiotów, jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, administracja państwa oraz władze lokalne.Samoczynnie działa tu rynek czy też mechanizm rynkowy. W tej gospodarce ceny, warunki rynkowe, zyski i straty, bodzće i korzyści decydują o tym co, jak i dla kogo produkować. Przedsiębiorstwa produkują te towary, które przynoszą im najwyższe zyski przy pomocy technik zapewniających najniższe koszty.
1 3 1
2010-02-11T14:57:51+01:00
Marketing- handel aktywny wychodzący na przeciw potrzeb klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłując te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać a nawet kreować , a nawet kreować i zaspakajać je. :*

rynek konsumenta-określenie stosowane do rynku, określonego produktu na którym istnieje względnie trwały niedobór rynkowy

Olka :*®
Pozdrawiam :**