Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T15:54:40+01:00
1.
C
2.
1-D
2-B, A
3-E, C
3.
a) C₂₀H₄₂
b) C₈H₁₆
c) C₈H₁₆
d) C₁₀H₂₀
e) C₆H₁₀
f) C₁₀H₁₈
duzo tu rysowania a tutaj nie ma jak...
4.
a) CnH2n+2=58
n=4
C₄H₁₀ - butan
b) CnH2n=98
n=7
C₇H₁₄
c) CnH2n-2=68
n=5
C₅H₈
5.
a)C₁₆H₃₄ + 24,5O₂ -> 16CO₂ + 17H₂O
b)C₁₁H₂₀ + 10,5O₂ -> 11CO + 10H₂O
c)C₅H₁₀ + 2,5O₂ -> 5C + 5H₂O
6.
2CxHy + 15O₂ -> 10CO₂ + 10H₂O
C₅H₁₀ - penten
7.
a) CH≡C-CH₃ + 2Br₂ -> CHBr₂-CBr₂-CH₃
propyn, brom, 1,1,2,2- tetrabromopropan
b) CH₂=CH-CH₂-CH₃ + H₂ ->(Ni) CH₃-CH₂-CH₂-CH₃
but-1-en, wodór, butan
c) CH≡C-CH₂-CH₃ + Cl₂ -> CHCl=CCl-CH₂-CH₃
but-1-yn, chlor, 1,2-dichlorobut-1-en
d)CH₂=CH-CH₃ + H₂ ->(Ni) CH₃-CH₂-CH₃
propen, wodór, propan
e) CH≡C-CH₂-CH₂-CH₃ + 2H₂ ->(Ni) CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃
pent-1-yn, wodór, pentan
f) CH≡C-CH₃ + H₂ -> CH₂=CH-CH₃
8.
do 3 probówek dodaje wodę bromową, w probówce z etylenem woda bromowa się odbarwi, do pozostałych dwóch dodajemy wodę wapienna, w probówce z CO2 woda zmętnieje, czyli ostatnia probówka bez zmian to metan. Z rysunkiem ciężko:) ale reakcje:
C₂H₄ + Br₂ -> C₂H₄Br₂
CO₂ + Ca(OH)₂ -> CaCO₃ + H₂O
9.
polimeryzacja - łączenie sie monomerów
polietylen - produkt polimeryzacji etenu
acetylen - spala sie kopcącym płomieniem
metan - gaz błotny
sadza - odmiana węgla pierwiastkowego
eten - spala sie janym płomieniem
propan, butan - węglowodory nasycone
10.
a) zależnosc substratów od produktów
b) 5dm³(z wykresu)
c)
d=m/v
v=m/d
v=4dm³
d)
5CH₄ + 10O₂ -> 10H₂O + 5CO₂