Odpowiedzi

2010-02-12T16:08:20+01:00
A) po dodaniu wody do tlenku fosforu (V) powstanie kwas, który zabarwi papierek uniwersalny na kolor czerwony

b) po dodaniu wody do tlenku sodu powstanie wodorotlenek sodu, który zabarwi fenoloflaleinę na kolor malinowy

c) po dodaniu wody do tlenku cynku proszek nie rozpuści się (ZnO jest amfoteryczny)
2010-02-12T16:57:23+01:00
Do kazdej nalewasz wode po czym wprowadzasz papierek uniwersalny
a) zabarwi sie na czerwnono
b) zabarwi sie na niebiesko
c) zabarwi sie na zolto

a) tlenek kwasowy w reakcji z woda daje kwas
b) tlenek zasadowy w reakcji z woda daje zasade
c) tlenek amfoteryczny, niereaguje z woda

a) P4O10 + 6H2O -> 4H3PO4
b) Na2O + H2O -> 2NaOH
c) ZnO + H2O -/->