Nr.1 Właściciel salonu RTV kupił w hurtowni dwa nowoczesne zestawy kina domowego za kwotę 20 000zł.Zakupione zestawy sprzedał z łącznym 25% zyskiem.Za ile złotych kupił każdy zestaw,jeśli pierwszy sprzedał z zyskiem 32.5% a drugi z zyskiem 20%?
Nr.2 Wiadomo że suma dwóch liczb wymiernych wynosi 257.4.Jeżeli jedną z nich zapiszemy w postaci dziesiętnej i przesuniemy w niej przecinek w prawo o jedno miejsce,to otrzymamy drugą liczbę.Jakie to liczby??
Nr.3 Cenę towaru obniżono o p%.O ile procent należy podwyższyć nową cenę,aby cena końcowa była równa cenie początkowej?
Nr.4 Zawartość procentową tłuszczu w mleku określa się w gramach na 100g.Np mleko o zawartości 3.2% tłuszczu to takie,które ma 3.2 grama tłuszczu w 100ml.Jaką ilość tego mleka należy zmieszać z mlekiem o zawartości 0.5% tłuszczu,aby otrzymać 270 litrów mleka o zawartości 1.5% tłuszczu??

1

Odpowiedzi

2009-10-11T18:47:17+02:00
X+y=20000
x+32,5%x+y+20%y=25%*20000+20000
1,325x+1,2y=1,25*20000
y=20000-x
1,325x+1,2(20000-y)=25000
1,325x+24000-1,2y=25000
0,125x=1000
X=8000
Y=12000
Spr.
1,325*8000+1,2*12000=10600+14400=25000x+y=257,4
y=10x
x+10x=257,4
11x=257,4
x=23,4
spr.
23,4+234=257,43,2x+0,5(270-x)=1,5*270
3,2x+135-0,5x=405
2,7x=270
x=100
trzeba zmieszć 100 l mleka 3,2% i 170 litrów mleka 0,5%
1 2 1