Odpowiedzi

2010-02-11T15:11:05+01:00
2a+b+c=72

c(dłuższa podstawa)= a+0,2*a(20% z a)
b(krótsza podstawa) = 0,4*a (dwie piąte boku)

0,2*a+a+0,4*a+2*a=72
a = 20
b = 8
c = 20 + 4 = 24
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T15:13:48+01:00
X=ramie
x+20%x=1,2x= dłuższa podstawa
⅖x=mniejsza podstawa

x+⅖x+1,2x+x=72
3,2x+0,4x=72
3,6x=72
x=72:3,6
x=20cm= ramię trapezy

0,4x=0,4×20=8cm= krótsza podstawa

1,2x=1,2×20=24cm= większa podstawa

spr. 20+20+8+24=72cm
11 4 11
2010-02-11T15:20:48+01:00
A- Dłuższa postawa
b- krótsza postawa
c- ramie
20%-=0,2
100%=1
2.5 = 0,4
a+b+2c=72
a=1,2c
b=0,4c
1,2c+0,4c+2c=72
3,6c=72 | : 3,6
C=20 cm
Ramiona mają długośc 20cm . ; )
1 5 1