1.Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y = 2x − 7
2.Punkty A = (−1,3) i C = (7,9) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Promień
okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy
jak to wszytko zrobic;( prosze o wytłamaczenie jakies

1

Odpowiedzi

2010-02-11T15:26:16+01:00
Pierwsze zadanie jest bardzo proste, jest to funkcja liniowa. Wzór funkcji liniowej to

y=ax+b

Gdzie:
a- współczynnik kierunkowy prostej
b- wyraz wolny.

Wykresem tej funkcji jest linia prosta.

Wykresy funkcji są wtedy równoległe kiedy współczynniki kierunkowe mają tą samą wartość.

Np.

Wykres funkcji y=2x+5 jest równoległy do: y=2x+7, y=2x+90, y=2x-1…..Bo we wszytkich tych przykładach współczynnik kierunkowy „a” (czyli wartość iczbowa przy „x” jest taka sama).