Zad4
Niech (z) będzie pewną liczbą. Zapisz liczbę

a) o 5 większą od z.
b) o 12 mniejszą od z.
c) 4 razy większą od z.
d) 3 razy mniejszą od z.

PROSZĘ POMUŚCIE :)

zad5
Niech x i y będą pewnymi liczbami. Zapisz liczbę

a) o 5 większą od z.
b) o 12 mniejszą od iloczynu x i y.
c) 4 razy wiekszą od różnicy x i y.
d) 3 razy mniejszą od różnicy y i x.

PROSZĘ POMUŚCIE PLIS ;)

3

Odpowiedzi

2010-02-11T15:07:09+01:00
4

a) z+5
b) z-12
c) 4z
d) z/3

5

a) z+5
b) xy-12
c) 4(x-y)
d) (y-x)/3
10 4 10
2010-02-11T15:12:58+01:00
Zad.4

a)z+5
b)z-12
c)4z
d)z/3

zad.5

a)z+5
b)( xy)-12
c)(x-y)4
d)(y-x)/34 4 4
2010-02-11T15:29:33+01:00
5 plus z
15 minus z
4 razy z
3 podzielone przez z5 razy z
x razy y minus 12
x minus y razy 4
x minus y podzielone przez 3
4 4 4