1.do 80g15% roztworu kwasu siarkowego dodano 20g wody. jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

2. ile gramów soli pozostanie na dnie naczynia po załkowitym odparowaniu wody z 800g2% roztworu?

prosze o wypisanie danych i szukanych i pełne rozwiązanie ;)

1

Odpowiedzi

2010-02-11T15:37:30+01:00
1. mr₁ - 80g
cp₁ - 15%
ms₁=?

ms₁/mr₁=cp₁/100%

ms= (80g. *15%) /100%
ms₁ = 12g.

mr₁=ms₁+mrp₁
mrp₁=mr₁-ms₁
mrp₁= 80g-12g
mrp₁=68g

mrp₂= 68g+20g
mrp₂=88g
ms₂=ms₁
mr₂=mrp₂+ms₂

mr₂=88g+12g
mr₂=100g

ms₂/mr₂=cp₂*100%

cp₂= (ms₂*100%):mr₂
cp₂= (12g*100%):100g
cp₂=1200:100 [%]
cp₂ = 12%

Odp. Stężenie drugiego roztworu wynosi 12%

zad.2
mr=800g
cp=2%
ms=?
ms/mr=cp/100%
ms=(mr*cp):100%
ms=(800g*2%):100%
ms=16g.

Odp. Pozostanie 16g soli.