1. Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 1 atomie węgla w cząsteczce.

2. Napisz reakcję :
* sodu z kwasem octowym
*spalania całkowitego kwasu octowego

3. Badając odczyn etanolu wskaźnikiem, stwierdzono, że jest on:
A. zasadowy
B. obojętny
C. kwasowy
D. różny w zależności od stężenia

4.Ile wynosi masa 10 moli etanu ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T21:59:18+01:00
1. kwas mrówkowy HCOOH
2.
2CH3COOH+2Na=2CH3COONa+H2
CH3COOH+2O2=2CO2+2H2O
3. ma odczyn obojętny
4.
10C2H6
10*(2*12u+6*1u)=10*(24u+6u)=10*30u=300u