W podanym tekście podkreśl czasowniki w stronie biernej. Następnie przeredaguj tekst oficjalnego komunikatu urzędowego tak aby nie było w nim takich czasowników . Możesz używać nieosobowych form czasowników zakończonych na -no,-to oraz dodawać pojedyncze wyrazy.

,,Urząd Elektroniczny" został otwarty w roku 2008 . jego uruchomienie było sfinansowane ze środków UE . Petenci są zobowiązani do korzystania z elektronicznych formularzy , które zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu. Inne formularze od 2009 roku nie będą już przyjmowane . Dzięki takiej operacji koszty druku dokumentów papierowych zostaną zredukowane do minimum

1

Odpowiedzi

2010-02-11T15:59:59+01:00
Do minimum
został otwarty
było sfinansowane
są zobowiązani
zostały zamieszczone
będą przyjmowane
zostaną zredukowane
,,Urząd Elektroniczny" otwarto w roku 2008 . Jego uruchomienie sfinansowano ze środków UE . Petentów zobowiązano do korzystania z elektronicznych formularzy , które zamieszczono na stronie internetowej urzędu. Innych formularzy od 2009 roku nie przyjmuje się . Dzięki takiej operacji koszty druku dokumentów papierowych zredukowano do minimum.”
6 4 6