Przekształć, wykorzysując wzory skróconego mnożenia

(a - 2/3)(a + 2/3)

(3a²-b³)(3a²+b³)

(2x²-5y)²

(3k³+2k²)²

Którą z podanych sum algebraicznych można przedstawić w postaci kwadratu sumy lub kwadratu różnicy dwóch wyrażeń?

a) 1/4a² - 3ab + 9b²

b) 0,01x² + 2x + 100

c) 4a²b² - 28a²b + 49a²

d) 16y² - 40y + 24

e) 4b² + 12ab + 8a²

f) x² - 22x + 121

1

Odpowiedzi

2009-10-11T18:29:55+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Przekształć, wykorzysując wzory skróconego mnożenia

(a - 2/3)(a + 2/3)=a²-4/9

(3a²-b³)(3a²+b³)=9a⁴-b⁶

(2x²-5y)²=4x⁴-20x²y+25y²

(3k³+2k²)²=9k⁶+12k⁵+4k⁴

Którą z podanych sum algebraicznych można przedstawić w postaci kwadratu sumy lub kwadratu różnicy dwóch wyrażeń?

a) 1/4a² - 3ab + 9b²=(1/2a-3b)²

b) 0,01x² + 2x + 100=(0,1x+10)²

c) 4a²b² - 28a²b + 49a²=(2ab-7a)²

d) 16y² - 40y + 24=

e) 4b² + 12ab + 8a²

f) x² - 22x + 121 =(x-11)²
3 2 3