Odpowiedzi

2010-02-11T16:06:55+01:00
W zeszłym tygodniu byłam bardzo zajęta.
W poniedziałek poszłam na wielkie zakupy.
We wtorek miałam zajęcia taneczne.
W srode musiałam się uczyć matematyki i BIOLOGI
W czwartek poszłam z mojimi przyjaciółmi do kina.
W piątek musiałam zająść się opieką brata.
W sobote odrabiałam lekcje z całego tygodnia.
W niedziele uczyłam się na sprawdzian z chemi.

Last week was very busy.
On Monday I went to great shopping.
On Tuesday I had dance classes.
On wednesday I had to learn mathematics and biology
On Thursday I went with friends to the cinema mojimi.
On Friday I had zająść the care of his brother.
On Saturday odrabiałam lessons from the whole week.
On Sunday, I learned to test the chemistry.

niewiem jak po angielsku jest odrabiać
myśle że pomogłam pozdrawiam
1 5 1