Odpowiedzi

2010-02-11T15:42:34+01:00
Autor w utworze przedstawia obraz rodziny w kilku obliczach:
-Stolnik Horeszko, Ewa, Zosia oraz Hrabia pochodza z rodu Horeszków. Jest to rodzina zamożna, aktywnie uczestnicząca w życiu publicznym oraz prowadząca bogate i wystawne życie.
-Do Sopliców zaliczają się: Sędzia, Jacek, Tadeusz, Telimena (jako daleka krewna). Ród ten jest szlachtą średnio zamożną, mieszkającą w dworkach, szanującą dawne obyczaje i przestrzegającą zasad grzeczności. Zarówno ród Sopliców jak i Horeszków to rodziny litewskie, posiadające własne tradycje i obyczaje. Relacje pomiędzy poszczególnymi członkami tych dwóch rodzin są zróżnicowane, ale wszyscy wiedzą co znaczy tworzyć oddaną i kochającą się rodzinę. Główny bohater-Jacek Soplicanie jest przykładnym ojcem, ale pomimo, iż nie utrzymuje kontaktów z Tadeuszem i nie przebywa w kraju poczuwa się do obowiązku dbania o jego wychowanie i zapewnienia mu odpowiedniego wykształcenia. Pilnuje aby realizował on swoje plany i był zawsze pod dobrą opieką. Ksiądz Robak przelewa na syna swoje ambicje związane z miłościa do kobiet. Zaplanował mu nawet związek z córką swej ukochanej. Starał się połączyć Zosię i Tadeusza po to aby byli szczęsliwi razem, jak również w celu załagodzenia konfliktów i pogodzenia skłóconych rodów Horeszków i Sopliców. Pragnie dla syna spokojnego i pełnego spełnionej miłości życia.
1 2 1