Przetłumacz zdania.


1. Carla showed me round London.
2. There was a great view from the top.
3. You lucky girl.
4. It was a disaster.
5. She lived in London 150 years ago.
6. Did all the children go to school ?
7. What time did she get up ?
8. She did`t have cereal for breakfast.
9. She saw her mother on the way home.
10. We had a really good time.
11. It was a magic day!
12. He was very busy.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T15:32:04+01:00
1. Carla pokazała mi cały Londyn.
2. Nie było piękna, widokiem z góry.
3. Jesteś szczęsliwą dziewczyną.
4. To była katastrofa.
5. Mieszkała w Londynie, 150 lat temu.
6. Czy wszystkie dzieci chodzą do szkoły?
7. O której godzinie ty wstajesz ?
8. Ona nie ma płatków zbożowych na śniadanie.
9. Widziała matki w drodze do domu.
10. Mieliśmy naprawdę dobry czas.
11. To był magiczny dzień!
12. Był bardzo zajęty.
2010-02-11T16:07:16+01:00
1.Carla pokazała mnie okrągły Londyn.
2.Tam był wielki widok ze szczytu.
3.Ty szczęśliwa dziewczyna.
4.To było beznadziejne.
5.Ona żyła 150 lat temu.
6.Wszystkie dzieci chodziły do szkoły?
7.O której godzinie wstała?
8.Zjadła zboże na śniadanie.
9.Zobaczyła jej matke w drodze do domu.
10.Mieliśmy naprawdę dobry czas.
11.To był magiczny dzień.
12.On był bardzo zajęty.