1.a)Tworząca stozka o długości 6 pierwiastków z sześciu jest nachylona do podstawy pod kątem 45 stopni .Oblicz objetość stozka .
b)Twożąca stożka ma długość 20 kąt rozwarcia stożka ma miarę 120 stopni .oblicz objętość stozka .

2.Objetość stozka o wysokości 10 cm wynosi 120 pi cm sześć.
a)oblicz długość promienia podstawy tego stożka .
b)jaką długość ma tworząca tego storzka.

3.Kulę o średnicy 8 cm przecięto płaszczyzną na dwie jednakowe częsci .Jakie pole powierzchni ma każda z nich .


Błagam pomocy.....!!!!!!!!!
;*
daje naj oczywiście....;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T16:18:08+01:00
Zad 1
a)H√2=6√6
H√2*√2=6√6*√2
2H=6√12
H=3√12
H=6√3
V=¹/₃πr²*H
V=¹/₃π(6√3)²*6√3
V=¹/₃π648√3=216√3π
b)H=10cm
r=H√3=10√3
V=¹/₃πr²*H
V=¹/³π(10√3)²*10
V=¹/₃π300*10
V=3000/3=π
V=1000π


Zad2
a)dane: H=10cm V=120π
V=¹/₃πr²*H
120π=¹/₃πr²*10
360cm³=r²*10
36cm³=r²
r=√36
r=6
b)dane: H=10 V=120π c²=l²
a²+b²=c²
10²+6²=l²
100+36=l²
136=l²
√136=l
l=2√34
A 3 niewiem jak zrobic!:)