Odpowiedzi

2010-02-11T15:52:28+01:00
Dane: Szukane:
S= 20cm2 = 0,002 m2 F=?
p=6 kPa = 6000 Pa
Rozwiązanie:
p=F/S
F=pS
F= 6000 * 0,002 [Pa * m2]
F= 12 [N]
Siła nacisku na dno naczynia wynosi 12 N.