Odpowiedzi

2010-02-11T15:34:49+01:00
A) chlorek wapnia - CaCl₂
CaCl₂ - > Ca²⁺ + 2Cl⁻
Chlorek wapnia pod wpływem wody dysocjuje na kation wapnia i 2 aniony chlorkowe.

b) siarczan (VI) sodu - Na₂SO₄
Na₂SO₄ - > 2Na⁺ + SO₄⁻
Siarczan (VI) sodu pod wpływem wody dysocjuje na 2 kationy sodu i anion siarczanowy (VI).

W dysocjacji nad takimi strzałkami - > zapisz H₂O , bo niestety tutaj nie ma takiej funkcji.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T16:25:04+01:00
A) CaCl₂

CaCl₂-> Ca²°+ 2Cl⁻
powstaje kation wapnia oraz dwa aniony chloru


b) Na₂SO₄

Na₂SO₄-> 2Na°+ SO₄²⁻
powstają dwa kationy sodu i anion siarczanowy (VI)


° (to coś to ma być +) :)