Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T15:37:05+01:00
A) a+(a-b)= a +a - b = 2a - b
b)2x-(x+4)= 2x- x -4= x-4
c)7-(-x+6)= 7 +x-6 =x+1
d) -(x+4)+(x-5)= -x - 4 +x -5 =-9
e) 1-(t+p)-(t-2)= 1 - t - p - t +2 = -2t -p +3
f) -(-y+2)+(-2y-4)= y -2 - 2y -4 = -y - 6
2010-02-11T15:39:23+01:00
A) a+(a-b)= 2a-a-b=a-b
b) 2x -(x+4)= 2x-x-4=x-4
c) 7-(-x+6)= 7+x-6=1+x
d) -(x+4)+(x-5)=-x-4+x-5=-9
e) 1-(t+p)-(t-2)=1-t-p-t+2=3-2t-p
f) -(-y+2)+(-2-4)=y-2-2-4=y-8