Odpowiedzi

2010-02-11T15:39:41+01:00
Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy, Żydzi i 4 mniejszości etniczne: Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy. Ponadto tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem regionalnym.

9 3 9
2010-02-11T15:47:00+01:00
:)
Tak krótko i własnymi słowami powiem, bo miałam to na geografii ;p

1. Mniejszością narodową nazywamy obywateli państwa, którzy różnią się narodowością od dominującej w danym kraju.
2.Najczęściej występujące mniejszości narodowe w Polsce to :
- Niemcy
-Białorusini
-Ukraińcy
-Rosjanie
-Litwini
-i inne.
3. Mniejszość narodowa w Polsce stanowi 0,7 % mieszkańców Polski.
4.Mniej liczne mniejszości w Polsce to:
-Żydzi
-Romowie
-Ormianie
-Tatarzy.
5. Według najnowszych danych w naszym kraju mieszkają przedstawiciele ponad 50 narodowości.

:) Nie ma za co dziękować ;* xD

Może i krótko w porównaniu z powyższą odpowiedzią, ale sama pisałam;p
4 4 4