Ja bym chciał żeby ktoś mi jeszcze to rozpisał:

zad1.
Dany Graniastosłup jest prawidłowy czworokątny
krawędź podstawy- 0.01 mm
wysokość ściany Bocznej - 2 cm
a) oblicz pole powierzchni bocznej ściany w skali 2:1
b) Oblicz pole powierzchni całkowitej w skali 1:1

zad2.
Podstawą Graniastosłupa jest rąb o przekątnych 0.6 m i 8dm.
Objętość ma 144 dm3 (sześciennych)
Oblicz wysokość tego graniastosłupa.

Będę Bardzo wdzięczny!!

1

Odpowiedzi

2010-02-12T01:27:52+01:00
Zad1) nie wiem czy nie masz tu błędu jeśli chodzi o jednostki!!!!
0,01 milimetra to strasznie mało nie wiem czy nie chodzi o 0,01 metra :( ale zrobię oba przypadki więc sobie sprawdzisz

dane
a=0,01mm
h=2cm=20mm

Pb=a*h (pole boczne)
Pb=0,01mm*20mm
Pb=0,2mm²
w skali 2:1
0,2*2=0,4mm²
odp a) pole powierzchni jednej ściany w skali 2:1 wynosi 0,4mm²

Pp=a*a=0,01mm*0,01mm=0,001mm² (pole podstawy)

Pc=Pp*2+Pb*4 (pole całkowite)
Pc=0,002mm²+0,8mm²
Pc=0,8002mm²
odp b) pole powierzchni całkowitej w skali 1:1 wynosi 0,8002mm²
.......................................................
a=0,01m=1cm
h=2cm

Pb=a*h
Pb=2cm*1cm
Pb=2cm²
w skali 2:1
2cm²*2=4cm²
odp a) pole powierzchni jednej ściany w skali 2:1 wynosi 4cm²

Pp=a*a=1cm*1cm=1cm²

Pc=Pp*2+Pb*4
Pc=1cm²*2+2cm²*4
Pc=2cm²+8cm²
Pc=10cm²
odp b) pole powierzchni całkowitej w skali 1:1 wynosi 10cm²

zad2)
dane:
a=8dm
b=0,6m=6dm
V=144dm³

wiemy że romb ma wszystkie boki tej samej długości
bok a obliczamy z twierdzenia Pitagorasa
w tym przypadku a jest to połowa przekątnej tak samo jak b
a=8dm:2=4dm
b=6dm:2=3dm
a²+b²=c²
4²+3²=c²
16+9=c²
pierwiastek z 25 =c
c=5
bok a = c
więc długość boku wynosi 5 dm

V=a*a*h
h=V:a*a
h=144dm³:5dm*5dm
h=144dm³:25dm²
h=5,76dm
odp. wysokość tego graniastosłupa wynosi 5,76dm

pozdr :)