Odpowiedzi

2009-10-11T19:17:09+02:00
Chciałabym przemówic za obroną Antygony
Antygona sprzeciwiła sie woli tebańskiej starszyzny i króla i pogrzebala Polinejkesa. Rozgniewany Kreon kazał odkopać zwłoki, znalezć winnego i pozostawić przy zwłokach straż. Antygona ponownie próbowała pogrzebać brata. Oświadczyła władcy iż świadomie wybiera śmierć, woli ja od pozostawienia zwłok bez pochówku.
Kreon wydaje rozkaz zamurowania dziewczyny w grocie skazuje ją na powolna śmierć z głodu i pragnienia. Jest bezlitosnym władcą. Nie pomagają protesty jego syna Hajmona.
Decyzja Antygony była następstwem przekonania o wyższości praw, nakazów boskich nad ziemskimi. Antygona wierzyła również, że nakazy moralne, religijne są silniejszym spoiwem społeczeństwa niż wola władcy, narzucane przez niego prawa.
Dziewczyna nie jest winna nieszczęść swego rodu, ale z wyroku fatum będzie cierpieć, pokutowac, a ludziom nie wolno dyskutowac z boskimi decyzjami, muszą je przyjąć.
Antygona to postać tragiczna uwikłana w konflikt tragiczny i obciążona swiadomością winy tragicznej. Znalazłszy sie w takiej sytuacji nie mogła dostrzec z niej wyjścia samobójstwo wydało sie jej jedynym rozwiązaniem.

Kreon to bezbożny tyran, który pełen pychy zadufania działał w gruncie rzeczy na szkode państwa.