1:w załączniku

2:wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.

t tygodni to ....dni,
y godziny to .....minut,
a godziny to ......sekund,
x tygodni i 6 dni to ...... dni,
z godzin i m minut to ........sekund,
x godzin i b minut to......... sekund,

3.uzupełnij
x minut to ...... godzin,
s sekund to ......... godzin

4 zapisz wyrażenia algebraiczne przedstawiajace pola i obwody narysowanych figór( to jest w ćwiczeniach 7 zadanie na 4 stronie)

to jest z ćwiczeń do 6 klasy (zielone) wyrażenia algebraiczne
strona 3 i 6 zadanie 3,7,8,9

plis pomocy dam najj:)!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T15:40:56+01:00
1: Nie ściągam gówien - powód - wirusy.

2:wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.

t tygodni to ....dni, 7*t
y godziny to .....minut, 60*y
a godziny to ......sekund, 3600*a
x tygodni i 6 dni to ...... dni, 7*x+6
z godzin i m minut to ........sekund, z*3600+m*60
x godzin i b minut to......... sekund, x*3600+b*60

3.uzupełnij
x minut to ...... godzin, 1/60*x
s sekund to ......... godzin 1/3600*s

4 zapisz wyrażenia algebraiczne przedstawiajace pola i obwody narysowanych figór( to jest w ćwiczeniach 7 zadanie na 4 stronie) - ?
2010-02-11T15:49:28+01:00
2:wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
t tygodni to 7t dni,
y godziny to 60y minut,
a godziny to 3600a sekund,
x tygodni i 6 dni to 7x+6 dni,
z godzin i m minut to 3600z+60m sekund,
x godzin i b minut to 3600x+60b sekund,
3.uzupełnij
x minut to x/60 godzin,
s sekund to s/3600 godzin
4 zapisz wyrażenia algebraiczne przedstawiajace pola i obwody narysowanych figór( to jest w ćwiczeniach 7 zadanie na 4 stronie)
niestety nie mam tych cwiczen