Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-11T18:37:41+02:00
Struktura przyrody :
Charakterystyczna dla każdego typu siedliska z osobna, struktura przestrzenna jego składników; strukturę tę kształtują przede wszystkim rośliny, a zwłaszcza drzewa, tworzące wielopiętrową przestrzeń ponad powierzchnią ziemi

Funkcojowanie :
jest to nauka o funkcjonowaniu przyrody, które nią kierują. Jej celem jest poznawanie wzajemnych zależności między żywymi organizmami i ich zespołami, a żywym i martwym środowiskiem ich życia. Stosunki te ulegają ustawicznym zmianom na skutek wzajemnego bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania, jak równieý pod wpływem zachodzącej w organizmach przemiany materii i energii, której warunkiem jest pobieranie z otoczenia pewnych elementów materii i form energii, a oddawanie innych.
4 2 4
2009-10-11T18:45:36+02:00
Przestrzenna struktura środowiska
Charakterystyczna dla każdego typu siedliska z osobna, struktura przestrzenna jego składników; strukturę tę kształtują przede wszystkim rośliny, a zwłaszcza drzewa, tworzące wielopiętrową przestrzeń ponad powierzchnią ziemi; pod jej powierzchnią też istnieje struktura przestworów w glebie wypełnionych powietrzem i wodą; im bardziej rozwinięta jest struktura przestrzenna (im ma więcej pięter, warstw i elementów) tym więcej gatunków i osobników może zasiedlić to środowisko


Prawidolowe funkcjonowanie przyrody jest to funkcjoonie na jakie zostala stworzone np lancuh pokarmowy lub budzneie sie do zycia po zimie
2 1 2