Uporządkuj jednomiany:
znak * oznacza razy

a) -3*-4*(-3i jedna czwarta)*(-3)
c) (-6y)*(-y)*(-0,2)*y
e) -4*(-x)*(-y)*(-y)*x*y do kwadratu
b) -2,8a*40ax*(-1)*a do kwadratu
d) (2i jedna druga)*x*(-1i cztery piąte)*(-10)xy
f) jedna trzecia*a*a*(-b)*a*(-b)* jedna trzecia
uporządkuj jednomiany i oblicz ich wartości liczbowe
v) (-10) do trzeciej*a do kwadratu*(-5)do kwadratu aa do kwadratu dla a= 0,1
h) x do trzeciej*(-6)*x do kwadratu*y*(-1) do piątej *xyx dla x=-1 y = -jedna szósta1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T18:51:37+01:00
A) -3*-4*(-3¼)*(-3)=12*(-13/4)*(-3)=117
c) (-6y)*(-y)*(-0,2)*y=-1,2y³
e) -4*(-x)*(-y)*(-y)*x*y²=4x²y⁴
b) -2,8a*40ax*(-1)*a²=112a⁴x
d) (2½)*x*(-1 4/5)*(-10)xy=45x²y
f) ⅓*a*a*(-b)*a*(-b)*⅓=1/9a³b²
uporządkuj jednomiany i oblicz ich wartości liczbowe
v) (-10)³*a²*(-5)² aa²=-1000*a⁵*25=25000a⁵=25000*0,1=2500

h) x³*(-6)*x²*y*(-1)⁵ *xyx=6x⁵y=6*(-1)⁵*(-1/6)=1
dla x=-1 y = -jedna szósta
1 5 1