1. Dlaczego jaszczurki lubią wygrzewać się na słońcu?
2. Czy ryby posiadają kloakę?
3. Dlaczego pióra ptaków nie przemakają?
4. Jak u ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków nazywa się okres godowy?
5. Jakie wspólne cechy mają wszystkie kręgowce?

1

Odpowiedzi

2010-02-11T20:19:33+01:00
1.Ponieważ są zmiennocieplne.
2.Tak posiadają.
3.Zabiezpiecza je puch.
4.Ruja
5 3 5