Zadanie.Droga prowadzi przez tunel który ma przekrój półkola.Po obu stronach drogi znajdują sięchoinki o szerokości 1m.Samochód wjeżdżający do tunelu blisko krawężnika moze mieć maksymalnie 3 m wysokości.Jaką wysokoć ma tunel??

1

Odpowiedzi

2010-02-12T12:54:04+01:00
X²=3²+(x-1)²
x²=9+_x²-2x+1
2x=10
x=5m

2x=2×5m=10m
tunel ma 10 m szerokości