A) Jeden z boków prostokąta ma 5cm,a drugi bok jest 3 razy dłuższy.Oblicz pole tego prostokąta.
b) Jeden z boków prostokąta ma 5cm,a drugi bok jest o 3cm dłuższy.Jakie pole ma ten prostokąt?
c)Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 6dm.
d)Oblicz obwód kwadratu,którego pole jest równe 25cm/kwadratowych.
e)Prostokąt ułożono z pięciu jednakowych kwadratów.Pole prostokąta jest równe 405 cm/kwadratowym.Jaką długość ma bok kwadratu?

prosze o odpowiedź jak najszybciej;** :)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T16:23:26+01:00
A) Jeden z boków prostokąta ma 5cm,a drugi bok jest 3 razy dłuższy.Oblicz pole tego prostokąta.

bok 1 = 5cm
bok 2= 5cm × 3 = 15 cm
Pole prostokąta= 5 cm × 15 cm = 75 cm²

b) Jeden z boków prostokąta ma 5cm,a drugi bok jest o 3cm dłuższy.Jakie pole ma ten prostokąt?
1 bok= 5 cm
2 bok= 5 cm + 3 cm= 8 cm
P= 5 cm × 8cm = 40 cm²

c)Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 6dm.

Obwód wynosi 6 dm czyli 60 cm. Kwadrat ma 4 boki, zatem 60 cm :4 = 15 cm - tyle mają boki.

Pole = 15cm × 15cm= 225cm²

d)Oblicz obwód kwadratu,którego pole jest równe 25cm/kwadratowych.

Pole= 25cm²

Wiemy, że pole to bok razy bok- wiemy też, że żeby pole było równe 25cm² to boki muszą wynosić po 5 cm :) Kwadrat ma 4 boki....
Czyli

Obwód= 4×5 cm = 20 cm

Dodałam wyjaśnienia jakbyś coś nie wiedziała:):)

29 4 29
2010-02-11T16:27:07+01:00
A)Dane:
a=5cm
b=5cm*3cm=15cm
P=a*b
P=5cm*15cm=75cm²

b)Dane:
a=5cm
b=5cm+3cm=8cm
P=a*b
P=5cm*8cm=40cm²

c)Dane:
Ob=6dm=60cm
Ob=4*a
a=Ob:4
a=60cm:4=15cm
P=a*a
P=15cm*15cm=225cm²

d)Dane:
P=25cm²
P=a*a
a=√25cm²
a=5cm
Ob=5cm*2+5cm*2=10cm+10cm=20cm

e)Dane:
P=405cm²
P1(kwadratu)=405cm²:5=81cm²
a=√81cm²
a=9cm


11 3 11
2010-02-11T16:43:03+01:00
A)
pierwszy bok = 5 cm
drugi bok = 5*3 = 15 cm
P = 5 *15 = 75 cm²

b)
pierwszy bok = 5 cm
drugi bok = 5+3 = 8 cm
P= 5*8 = 40 cm²

c)
Obw = 6 dm = 60 cm
60:4 = 15 (cm)
P = 15*15 = 225 cm²

d)
P = 25cm²
P = a²
a² = 25
a = √25
a = 5
Obw = 4*5 = 20 cm

e)
P = 405 cm²
405:5 = 81
jeden kwadrat - 81cm²
P = a²
a² = 81
a = √81
a = 9 <-- bok
5 3 5