Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z a setek, 5 dziesiątek i b jedności.


Dany jest prostokąt o długości a i szerokości b. O ile zmniejszy się pole prostokąta, jeśli szerokość zmniejszymy o 2, a długość pozostanie bez zmian?


Zapisz dowolną sumę algebraiczną, której wartość liczbowa dla x = 2 i y = -3 wynosi 7.
Szybko plisssssssssss

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-11T16:12:21+01:00
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z a setek, 5 dziesiątek i b jedności.
100*a + 5*10 + b*1 = 100a + b + 50

Dany jest prostokąt o długości a i szerokości b. O ile zmniejszy się pole prostokąta, jeśli szerokość zmniejszymy o 2, a długość pozostanie bez zmian?
a - długość
b - szerokość
P₁ = a*b = ab
a - długość
b - 2 - szerokość
P₂ = a*(b - 2) = ab - 2a
P₁ - P₂ = ab - (ab - 2a) = ab - ab + 2a = 2a
Pole zmniejszy się o 2a.

Zapisz dowolną sumę algebraiczną, której wartość liczbowa dla x = 2 i y = -3 wynosi 7.
2x - y
dla x = 2 i y = - 3
2x - y = 2*2 + 3 = 4 + 3 = 7

½*x - 2y
dla x = 2 i y = - 3
½*x - 2y = ½*2 - 2*(-3) = 1 + 6 = 7
32 4 32