Odpowiedzi

2010-02-11T16:05:38+01:00
Wymiana plemników następuje podczas kopulacji. U dżdżownicy ziemnej (Lumbricus terrestris) kopulacja odbywa się na powierzchni gleby, u wielu innych gatunków pod warstwą ściółki lub w głębi gleby. Kopulacja może odbywać się w ciągu całego roku z wyjątkiem okresów diapauzy i niekorzystnych warunków środowiska. Najczęściej jednak okres aktywności płciowej trwa przez kilka miesięcy w roku. Dżdżownice mogą też rozmnażać się partenogenetycznie. Przed kopulacją następuje ścisłe zespolenie dwóch osobników (stronami brzusznymi) przy równoczesnym zwróceniu przednich odcinków ciała w przeciwnych kierunkach (wtedy zbiorniki nasienia jednego osobnika znajdują się dokładnie naprzeciw siodełka drugiego z nich)
4 1 4