Tablica informacyjna w szkole miała wymiary 1,2 m na 2,5 m.Nie mieściły się na niej wszystkie informacje potrzebne uczniom,więc postanowiono zamówić nową tablicę.Pierwszy z wymiarów zwiększono o 0,4m, a drugi o 0,2m.Oblicz, o ile procent zwiekszyła sie powierzchnia tablicy informacyjnej.Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2009-04-13T22:34:53+02:00
Pole starej tablicy:
P₁ = 1,2 m * 2,5 m = 3 m²

Pole nowej tablicy:
P₂ = (1,2 m + 0,4 m) * (2,5 m + 0,2 m) = 1,6 m * 2,7 m = 4,32 m²

4,32 m² - 3 m² = 1,32 m² zwiększyła się

O ile zwiększyła czyli liczymy względem starej tablicy:
1,32 m² przez 3 m² * 100% = 0,44 * 100% = 44%

Odp. Powierzchnia tablicy wzrosła o 44%.
2 5 2