Podaj hasła zdefiniowane przez poniższe zdania.
a) Jest to wiązanie chemiczne powstałe w wyniku połączenia się atomów za pomocą wspólnych par elektronowych.

b) Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego uwzględniający tylko rodzaj i liczbę atomów.

c) Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego, który uwzględnia rodzaj, liczbę atomów oraz liczbę wiązań chemicznych.

Uzupełnij zdania w miejscach kresek:
1.W cząsteczce azotu N₂ występuje wiązanie_______, gdyż_________.

2.W cząsteczce bromowodoru HBr występuje wiązanie_____, gdyż_______.

3.W cząsteczce bromku baru BaBr₂ występuje wiązanie______,ponieważ________.


Pilnie potrzebuję pomocy koniecznie na dziś ( mogę dać naj, jak komuś zależy za dobre odpowiedzi)


Bardzo PILNE!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T16:18:34+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) Jest to wiązanie chemiczne powstałe w wyniku połączenia się atomów za pomocą wspólnych par elektronowych - wiązanie kowalencyjne (atomowe)

b) Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego uwzględniający tylko rodzaj i liczbę atomów - wzór sumaryczny

c) Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego, który uwzględnia rodzaj, liczbę atomów oraz liczbę wiązań chemicznych - wzór strukturalany

Uzupełnij zdania w miejscach kresek:
1.W cząsteczce azotu N₂ występuje wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, gdyż są to połączone ze sobą dwa atomy identyczne niemetalu.

2.W cząsteczce bromowodoru HBr występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane , gdyż są to dwa atomy dwóch różnych niemetali.

3.W cząsteczce bromku baru BaBr₂ występuje wiązanie jonowe,ponieważ łączą się ze sobą dwa atomy niemetalu i jeden atom metalu.
749 4 749