Zad 1 podany ukła rónan nalezy rozwiązac i okreslic jaki ma rozwiązanie :
0,2x - 3y =1
x - 12y=x +15 kreska ułamkowa przez 5 +1
zad 2
jaką liczbą należy zastąpić literę a w podanym układzie abo otrzymac uład nieoznaczony
tylko prosze to rozwiązać nie wystarczy sama odpowiedz
3y - 3x =a
x-y = 2
zad 3 rozwiązać układy
1/2x +3y=2
2x+6y=4
B x + y kreska ułamkowa przez 2 = 3
x + y = 3/2
C 2x - 3y =4
2y-3x=5
d x - 2y=5
1/2x - y =2,5

1

Odpowiedzi

2010-02-12T16:58:16+01:00
1.
x-12y= x+5/5+1
x-12y=x+5/6 //*6
6x-72y=x+5
5x-72y-5

2.3y-3x=a
-y+x=2/*3
3y-3x=a
+ -3y+3x=6
----------------
0+0=6a
0=6a
6a=0/podzielić 6
a=0

3.
1/2x +3y=2/*(-2)
2x+6y=4
x-6y=-4
2x+6y=4
+_______________
3x=0/podzielić3
x=0

2*0+6y=4
6y=4/6
y=4/6

spr. 2*0+6*4/6=0+4=4